క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
MH DOW TRACER (Spinosad 45% SC) 75 ml
75 gm
బ్రాండ్: కోర్టేవా
₹1600₹1855
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Spinosad 45% SC
  • మోతాదు: 75 ml/acre
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • స్పెక్ట్రమ్: Cotton, chilli, Redgram
  • అనుకూలత: Spray single or only with sticking agents
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 10 days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: Depends on pest incidence or severity of disease. Click on ‘Need Expert Help’ button for more information.
  • వర్తించే పంటలు: Cotton, Chillies, Red Gram
  • Extra description: Effectively controls caterpillar within 2 days of application and is safe for beneficial insect
సంబంధిత వస్తువులు
Antracol (Propineb) (1 Kg)
₹655₹690
Metalman (Metalaxyl 8%WP+Mancozeb 64 %) 500 g
₹550₹620
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 500 ml
₹1400₹1600
ధనుకా ఫాక్స్ (ఫిప్రోనిల్ 5% ఎస్సీ) 1 లీటర్
₹960₹1221
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 180 ml
₹2100₹2124
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 500 gm
₹660₹680
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 500 Gm
₹1550₹1972
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹595₹750
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹595₹750
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 100 gm
₹809₹1050
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹689₹1025
మెట్కో 500 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 1000 గ్రాములు
₹1190₹1320
Dhanuka Fax (Fipronil 0.3% Gr) 1 Kg
₹85₹115
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹305₹465
RJ Bayer Antracol (Propineb 70% WP) 1 Kg
₹669₹800
Kill- X (Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹525₹700
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹405
స్టీలార్ (జిబెరెలిక్ యాసిడ్ 0.001%) 1 లీటర్
₹480₹885
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹399₹650
ధనుస్టిన్ 50 % డబుల్ల్యు పి (కార్బెన్డజిమ్) 500 గ్రా
₹330₹405
కవర్ లిక్విడ్ (రైనాక్సిపైర్) 60 మి.లీ.
₹850₹1097
Kill- X (Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹525₹700
కాన్స్టా (ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40%) 100 గ్రా
₹970₹1400
అమేజ్ - ఎక్స్ (ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% ఎస్జి) 100 గ్రా
₹320₹600
Kitoguard (250 Ml)
₹700₹750
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now