પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 ( 500 ગ્રામ)
બ્રાંડ: મલ્ટીપ્લેક્સ
₹660₹730

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ઝીંક 3%, મેન્ગેનીઝ 0.50%, બોરોન 0.10%
  • માત્રા: 15 ગ્રામ/પંપ ( 15 લીટર ) અથવા 500 ગ્રામ/એકર જમીનમાં અથવા ડ્રિપમાં
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ/ ડ્રિપમાં/ રેતી સાથે
  • ઉપયોગીતા: બધી સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોની ઉણપ અને તંદુરસ્ત વિકાસ માટે આવશ્યક.
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 15 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 3 વખત
  • વિશેષ વર્ણન: પરાગ રજ દ્વારા ગર્ભાધાન અને ફળની ગોઠવણીમાં સુધારો થાય છે અને ફુગજન્ય રોગોનો પ્રતિકાર વધે છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4499₹6350
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1225₹1560
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 50 ગ્રામ
₹419₹570
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 19:19:19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
ઇકોનિમ પ્લસ 250 મિલી
₹545₹662
ન્યુટ્રી પ્રો ગ્રેડ 4 - 500 ગ્રામ
₹425₹650
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
₹1149₹1320
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹809₹1050
ટેકનો - ઝેડ ( સલ્ફર 67% + ઝીંક 14 % ) 4 કિગ્રા
₹799₹945