AgroStar
MAHY 1 MTNH 1 संकरित टिंडा (50 ग्रॅम) बियाणे
ब्रॅण्ड: महिको
₹190₹182

इतर तपशील

  • विशेष टिप्पणी:येथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

विशेष टिप्पणीयेथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.
पेरणीचा हंगामखरीप ,रब्बी, उन्हाळा,
पेरणीची पद्धतटोबने
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर 4 फूट ; दोन रोपांमधील अंतर 1 फूट
अतिरिक्त वर्णनअधिक उत्पादन क्षमता असलेले वाण
पीक कालावधी45-50 दिवस
फळांचा रंगहिरवा
फळांचे वजन80-85 ग्रॅम
फळाचा आकारगोलाकार

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप ,रब्बी, उन्हाळा,
  • पेरणीची पद्धत: टोबने
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर 4 फूट ; दोन रोपांमधील अंतर 1 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन: अधिक उत्पादन क्षमता असलेले वाण
  • पीक कालावधी: 45-50 दिवस