క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
Kill- X (Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
200 gm
బ్రాండ్: పవర్ గ్రో
₹525₹700
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Thiamethoxam (12.6%) + Lambdacyhalothrin (9.5%) ZC
  • మోతాదు: 80 ml/acre
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • స్పెక్ట్రమ్: Jassid, Aphid ,Thrips , Stem borer, Leaf eating caterpiller , Fruit borer, Bollworm,Shoot fly,Stem borer,Leaf hopper,Leaf eating caterpillar,Stem fly,Girdle beetle,White fly ,Fruit borer,tea mosquito bug,Gram pod borer,Pod borer
  • అనుకూలత: Compatibility with commonly used fungicides
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • వర్తించే పంటలు: Cotton , maize , Ground nut , Soybean, Chilli, Tea
  • Extra description: Excellent product for all stage of the crop Which Controls broad spectrum pest sucking as well as Chewing. Exhibits good overall crop outlook and better crop greening with more branches and flower initiation.
  • Special Remark: The information provided here is for reference only. Always refer to the product labels and accompanying leaflets for complete product details and directions for use.
సంబంధిత వస్తువులు
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now