ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
Gehu ki Vradhi and Rogo ki Roktham ke liye kit
5.5 Kg
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್
₹1275₹1725
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  X
  Thank you for choosing AgroStar!
  Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
  Mobile Number*
  ಹೆಸರು
  ರಾಜ್ಯ*
  By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
  Other ways to purchase products from AgroStar
  Download our App
  Speak to an Agri-doctor now
  Call now