క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
Dhanuka - Media 17.8% S.L. (100 ml)
100 gm
బ్రాండ్: ధనుక
₹155₹186
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Imidacloprid 17.8% S.L.
  • మోతాదు: 100ml /acre or 7 ml/pump (15L)
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • స్పెక్ట్రమ్: Cotton : Aphid, jassid, white fly ;Paddy: BPH, WBPH; Chilli : Jassid, Aphid, Thrips; Sugarcane: Termite ;Mango: Hopper ;Okra : Aphid, Jassid, Thrips
  • అనుకూలత: Compatible with most chemicals
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 7 days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • వర్తించే పంటలు: Cotton ;Paddy;Chilly;Sugarcane;Mango;Okra;Groundnut;
  • Extra description: Most effective for Aphids
  • Special Remark: The information provided here is for reference only. Always refer to the product labels and accompanying leaflets for complete product details and directions for use.
సంబంధిత వస్తువులు
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
Coupon
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now