క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
Dhanuka Fax (Fipronil 0.3% Gr) 5 Kg
5 Kg
బ్రాండ్: ధనుక
₹390₹480
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Fipronil GR 0.3 %
  • మోతాదు: 5 kg/ Acre
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Broadcasting
  • స్పెక్ట్రమ్: For controlling Termides, Fruit borer,Stem borer
  • అనుకూలత: Compatible with most chemical
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 15 days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: 2-3 Times
  • వర్తించే పంటలు: Sugarcane,Wheat,Paddy,Potato,Onion,Garlic,Brinjal Pomegranate etc.
  • అదనపు వివరణ: Most effective for Termides.
సంబంధిత వస్తువులు
Metalman (Metalaxyl 8%WP+Mancozeb 64 %) 500 g
₹550₹620
MOLBAN (Chloropyriphos 20% EC) 1 Lt
₹290₹560
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 100 gm
₹845₹1050
IPL Premium VAM Shakti (VAM) 4 Kg
₹535₹542
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
IPL Premium VAM Shakti (VAM) 4 Kg
₹535₹655
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 250 ml
₹545₹550
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 500Gm
₹550₹560
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 250 gm
₹350₹370
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 250 ml
₹195₹275
అవతార్ (హెక్సాకోనజోల్ 4 % + జినెబ్ 68 % ) 250 గ్రా
₹280₹329
కాన్స్టా (ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40%) 40 గ్రా
₹450₹620
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹850₹1025
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 500 gm
₹660₹680
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL1012 (12 * 12)
₹3200₹5000
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
సుమిటోమో హోషి జి ఏ 0.001% 500 మి.లీ
₹325₹480
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
ధనుస్టిన్ 50 % డబుల్ల్యు పి (కార్బెన్డజిమ్) 500 గ్రా
₹330₹405
Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹405
స్టీలార్ (జిబెరెలిక్ యాసిడ్ 0.001%) 1 లీటర్
₹480₹885
అవతార్ (హెక్సాకోనజోల్ 4 % + జినెబ్ ) 500 గ్రా
₹550₹618
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 50 gm
₹425₹570
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹305₹465
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹600₹750
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (250 గ్రాములు)
₹160₹203
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
RJ Bayer Antracol (Propineb 70% WP) 1 Kg
₹655₹800
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (500 గ్రాములు)
₹300₹383
Econeem Plus 250 ml
₹545₹662
Econeem Plus 100 ml
₹230₹275
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹400₹650
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
₹220₹225
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 250Gm
₹280₹300
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
MH TATA Bahaar - 500 ml
₹430₹610
DOW MIRACULAN (Triacontanol 0.05% EC) 100 ML
₹77₹92
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL108 (12 * 8)
₹2900₹4500
DOW MIRACULAN (Triacontanol 0.05% EC) 250 ML
₹217₹220
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 500 ml
₹325₹445
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now