క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
Coragen (Rynaxypyr) 150 ml
150 gm
బ్రాండ్: ఎఫ్ఎంసి
₹2000₹2710
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Chlorantraniliprole 18.5 % SC
  • మోతాదు: 60 ml/Acre
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • అనుకూలత: Should be used in solitary
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 15-20 days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • వర్తించే పంటలు: Chilli; Tomato; Brinjal; Okra; Cotton
  • అదనపు వివరణ: excellent solution for pest management
సంబంధిత వస్తువులు
Antracol (Propineb) (1 Kg)
₹655₹690
Metalman (Metalaxyl 8%WP+Mancozeb 64 %) 500 g
₹550₹620
Tata TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (250 Gm)
₹1825₹2100
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 500 gm
₹660₹680
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
Sumitomo Haru 500 g
₹390₹530
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 500 Gm
₹1550₹1972
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹595₹750
మెట్కో 500 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 1000 గ్రాములు
₹1190₹1320
స్టీలార్ (జిబెరెలిక్ యాసిడ్ 0.001%) 1 లీటర్
₹480₹885
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
రాకెట్ (ప్రొఫెనోఫోస్ 40% + సైపర్మెత్రిన్ 4% ఇసి) 1 లీటరు
₹760₹1115
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
RJ Bayer Antracol (Propineb 70% WP) 1 Kg
₹669₹800
ధనుస్టిన్ 50 % డబుల్ల్యు పి (కార్బెన్డజిమ్) 500 గ్రా
₹330₹405
కాన్స్టా (ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40%) 100 గ్రా
₹970₹1400
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 100 gm
₹809₹1050
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹305₹465
Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹405
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹689₹1025
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹595₹750
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹399₹650
అమేజ్ - ఎక్స్ (ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% ఎస్జి) 100 గ్రా
₹320₹600
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now