ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
Chintu Rechargeable Headlight
290 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Silvolite
₹700₹750
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • Light output: 140 Lumens
  • ತಯಾರಕರ ವೈಧ್ಯತೆ: Chintu Rechargeable Headlight comes with 3 month replacement warranty on battery Warranty will be provided against manufacturing defects only Warranty does not cover any product damage and mishandling Warranty does not cover any wear and tear in the product Farmer needs to report missing accessories within five (5) days after the delivery Accessories are not covered under warranty
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಕಾರ: Lithium Ion Battery
  • product built: Body build: ABS and Battery build: Lithium Ion, On/OFF Switch: Twisting type ("To switch ON the headlight, turn the torch in the clockwise direction until the torch is on. And to switch OFF the headlight, turn the torch to Anti-clockwise direction until the torch is OFF")
  • Country of Origin : India
  • Front Light backup: 5 hours
  • Battery charging time: 7 hours
  • Front light range: Up to 400 meters
  • LED wattage: 3 Watt
  • Battery capacity: 2200 mAh
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now