క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
Basfoliar Kelp Premium (1 Ltr)
1000 gm
బ్రాండ్: Compo Expert
₹1450₹1550
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Total Nitrogen - 8% (Organic NH2-N - 6.85%, Nitrate N - 1.15%), K2O - 4.3%, B - 3000 mg/Kg, Cu - 1000 mg/Kg, Fe - 3000 mg/Kg, Mn - 6000 mg/Kg, Zn - 6000 mg/Kg, Mo - 0.05 mg/Kg (Fully chelated as EDTA complex), Aminoacids - 10%, Glycine - 9.5%, Ash - 0.8%, Traces of Vitamines and Proteins
  • మోతాదు: 400 ml/acre or 40 ml/pump
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Foliar & Fertigation
  • స్పెక్ట్రమ్: Helps in vigorous root growth and development for healthy crop establishment.
  • అనుకూలత: It's compatible with Basfoliar CaBMag SL & Basfoliar K 40 WP
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 4 - 12 days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: 3 - 4 applications at 20 - 25 days intervals, depending on crop/crop growth stage
  • వర్తించే పంటలు: Appropriate for wide range of crops like Vegetable crops, Fruit Crops, Flower crops, Cereal crops, Sugarcane, Cotton, Spices, Oilseed & Pulses Crops.
  • అదనపు వివరణ: Improve flower and fruit setting and helps in uniform fruit size and colour with better quality.
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now