క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
200 gm
బ్రాండ్: బారిక్స్
₹220₹225
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: PVC sheets with non-toxic polymer glue
  • మోతాదు: Install 8 sheets or more per acre depending on the pest infestation.
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Peel sticky sheets, insert a stick through the slots in the sheets and place them above the plant foliage. Place the magic stickers across the direction of wind.
  • స్పెక్ట్రమ్: For controlling sucking pests like Thrips, Leaf Miners
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 3 months after installation
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • వర్తించే పంటలు: Vegetables, Fruits, Flowers, Cotton, Oilseeds, Cereals, Pulses and Medicinal Plants
  • అదనపు వివరణ: Certified input for organic cultivation (ADITI)
సంబంధిత వస్తువులు
పేజర్ (డైఫెన్త్యురాన్ 50 % డబుల్ల్యుపి) 1 కిలో
₹2000₹2905
MH- Prokisan Grade 2 (250 Gms)
₹360₹375
Pronto (Imidacloprid 70% WG) 75 g
₹360₹425
Coromandel Folibor 20 % Boron 1 Kg
₹345₹350
Aditya 0:52:34 (1 Kg)
₹205₹290
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (250 g)
₹425₹560
మెట్కో 500 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 1000 గ్రాములు
₹1190₹1320
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 g)
₹4249₹6350
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
₹1060₹1601
MH- Prokisan Grade 2 (500 Gms)
₹700₹730
19-19-19 (1 Kg)
₹129₹200
Aditya 19:19:19 (1 Kg)
₹129₹190
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹689₹1025
0:52:34 (1 Kg)
₹185₹200
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
MH Coromandel Gromor 0:52:34 (1 Kg)
₹229₹280
కోరమాండల్ గ్రోమర్ 0:52:34 (1 కిలో)
₹229₹280
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 100 gm
₹809₹1050
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 Gms)
₹4249₹6350
కోరమాండల్ గ్రోమర్ 19:19:19 (1 కిలో)
₹139₹193
Boron 20% (1 Kg)
₹349₹480
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹305₹465
Bayer Oberon (Spiromesifen 240 SC 22.9 %w/w) 100ml
₹500₹650
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 1 కిలో
₹1060₹1601
డౌ ట్రేసర్ (స్పినోసాడ్ 45 % ఎస్సి) 75 మి.లీ
₹1800₹1855
Barrix - Catch Vegetable Fly Trap + Lure (One Set)
₹180₹180
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
Barrix - Catch Vegetable Fly Lure only
₹90₹90
టాటా మాణిక్ (అసిటమాప్రిడ్ 20 % ఎస్పి)(250 గ్రాములు)
₹425₹560
Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹405
RJ Godrej Vipul Booster 1 Lt
₹475₹700
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹595₹750
కాన్స్టా (ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40%) 40 గ్రా
₹450₹620
MH Coromandel Gromor 19:19:19 (1 Kg)
₹139₹193
19:19:19 (1 Kg)
₹129₹160
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
రాకెట్ (ప్రొఫెనోఫోస్ 40% + సైపర్మెత్రిన్ 4% ఇసి) 1 లీటరు
₹760₹1115
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹595₹750
BioVita(Ascophyllum nodosum) 1 Lt
₹850₹936
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
ధనుస్టిన్ 50 % డబుల్ల్యు పి (కార్బెన్డజిమ్) 500 గ్రా
₹330₹405
RJ Confidor Super (Imidacloprid 30.5 % SC) 250 ml
₹1225₹1560
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now