ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
3 X કિલ- એક્સ કિટ
600 gm
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર
₹1449₹2100
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વિશેષ વર્ણન: કિલ- એક્સ - પાકના તમામ તબક્કા માટે ઉત્તમ ઉત્પાદન કે જે બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ રસ ચૂસક જીવાત તેમજ ચાવીને ખાનાર જીવાત ને નિયંત્રિત કરે છે. પાક ની વધુ શાખાઓ તેમજ પાંદડાને લીલોતરી રાખવાનું કામ કરે છે.
  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 200 મી.લી. X 3
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો