એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
16 ખેડૂતો
2 X સલ્ફર મેક્સ દાણાદાર (2 X 3 કિલો કોમ્બો)
₹959₹1500
( 36% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:3x4x5x
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
પ્રશંસાપત્ર
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.9
15
0
1
0
0

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
સલ્ફર મેક્સ (સલ્ફર 90% દાણેદાર ) 3 કિલો X 2 યુનિટ
વિશેષ માહિતી
અમે તમારા માટે એક ખાસ ટ્રીટમેન્ટ તૈયાર કરી છે જે અન્ય મેક્રોન્યુટ્રિઅન્ટ્સ લેવા અને તમામ છોડના વિકાસ કરવા માટે મદદરૂપ છે. તે જમીનની પીએચ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રવૃત્તિમાં વધારો કરે છે. અને પાકની તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ માટે ઉત્પાદનની માત્રા અને ગુણવત્તામાં વધારો કરે છે.
લાગુ પડતા પાકો
તમામ પાક
પરિણામકારકતા
સલ્ફર મેક્સ: તે અન્ય મેક્રોન્યુટ્રિઅન્ટ્સ લેવા અને છોડનો વિકાસ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. તે જમીનની પીએચ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રવૃત્તિમાં વધારો કરે છે.
વાપરવાની પદ્ધતિ
જમીનમાં આપવું
પ્રમાણ
સલ્ફર મેક્સ : 3 કિલો /એકર
રાસાયણિક તત્વ
સલ્ફર મેક્સ : સલ્ફર 90% દાણેદાર
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise