0:52:34 ( 1 કિગ્રા)
બ્રાંડ: દયાલ ફર્ટિલાઇઝર
₹185₹200

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: મોનો પોટેશિયમ ફોસ્ફફેટ (ફોસ્ફરસ 52 %, પોટાશ 34 % )
  • માત્રા: છંટકાવ- 75 ગ્રામ/ 15 લીટર અથવા જમીનમાં ડ્રિપમાં 5 કિગ્રા/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ અથવા જમીનમાં
  • ઉપયોગીતા: સારા ફ્લાવરિંગ અને ફળના સારા વિકાસ માટે ઉપયોગી
  • સુસંગતતા: તે મેગ્નેસિયમ, ઝીંક, ફેરસ, કોપર, મેન્ગેનીઝ, સલ્ફેટ અને કેલ્શિયમ સિવાયના મોટાભાગના વોટર સોલ્યુબલ ખાતર સાથે સુસંગત છે.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: પાકમાં વિકાસ વૃદ્ધિ અવસ્થાએ 3 થી 4 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાકો
  • વિશેષ વર્ણન: ફળોનું કદ વધારવામાં મદદ કરે છે
સંબંધિત ઉત્પાદનો