ધાનુકા
107 ખેડૂતો
એડ-ફાયર 70 ડબલ્યુજી (ઇમિડિક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 150 ગ્રામ
₹869₹916
( 5% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.2
67
16
7
9
8

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
કપાસ, ડાંગર , ભીંડા , કાકડી, ટામેટા
રાસાયણિક તત્વ
ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70.00% ડબલ્યુજી
પ્રમાણ
કપાસ, ભીંડા, ડાંગર , કાકડી -12-14 ગ્રામ/એકર, ટામેટા -20 ગ્રામ/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
ભીંડા, કાકડી, કપાસ: લીલી પોપટી , મોલો , થ્રીપ્સ; ડાંગર : બદામી ચુસીયા , સફેદ પીઠ વાળા ચુસીયા ; ભીંડા: કાકડી
સુસંગતતા
સ્ટીકર સાથે સુસંગત
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે
વિશેષ માહિતી
એડ-ફાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબ્લ્યુજી) નિયોનિકોટિનોઇડ જૂથનું પ્રણાલીગત જંતુનાશક છે જે ચુસીયા જીવાતઅને કથિરી માટે અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરે છે. એડ-ફાયર ઇન્ટીગ્રેટેડ પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ (IPM) માટે યોગ્ય જંતુનાશક પણ છે.
ખાસ નોંધ
અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે દિશા નિર્દેશો માટે હંમેશા ઉત્પાદન લેબલ્સ અને તેની સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise