એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
15 ખેડૂતો
જીજે જનરલ ફ્લાવરિંગ કીટ
₹979₹1137
( 14% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.1
9
1
3
1
1

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
સરદાર એમકેપી (0:52:34) 1 કિગ્રા X 1 યુનિટ ન્યૂ ફ્લોરોફિક્સ (પ્રોટીન હાઇડ્રોલાયસેટ પાવડર 80% ટીસી) 250 ગ્રામ X 1 યુનિટ ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4 (માઈક્રોન્યુટ્રિઅન્ટ મિશ્રણ-જીજે) 250 ગ્રામ X 1 યુનિટ
વિશેષ માહિતી
અમે તમારા માટે એક વિશેષ કીટ તૈયાર કરેલ છે, આ કીટમાં ત્રણ પાક પોષણનો સમાવેશ થાય છે, જે દવા ફળોના કદ સાથે છોડની વૃદ્ધિમાં વધારો કરવા અને ફૂલોની સંખ્યા વધારવા સાથે ફળોની સંખ્યામાં પણ વધારો કરવા માટે અને ઉત્પાદનની ગુણવત્તા જાળવણીમાં વધારો કરે છે. રોગો અને જીવાતો સામે પ્રતિકારક કરવામાં પણ મદદ કરે છે. અને પાકને સ્વસ્થ રાખે છે.
કયા પાકમાં વપરાય છે
બધા પાક
ઉપયોગીતા
સરદાર એમકેપી 0:52:34: ઉત્તમ ફૂલો અને ફળો માટે શ્રેષ્ઠ; નવું ફ્લોરોફિક્સ: ફૂલોના સેટિંગને વધારવા માટે; ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4: ઉત્પાદનની ગુણવત્તાની જાળવણીમાં વધારો કરે છે. રોગો અને જીવાતો સામે પ્રતિકારક કરવામાં પણ મદદ કરે છે.
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
માત્રા
સરદાર એમકેપી 0:52:34: 75 ગ્રામ/પંપ; ન્યૂ ફ્લોરોફિક્સ: 25 ગ્રામ/પંપ; ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4 : 15 ગ્રામ/પંપ
રાસાયણિક બંધારણ
સરદાર એમકેપી (0:52:34):ફોસ્ફરસ - 52% અને પોટાશ - 34%; ન્યૂ ફ્લોરોફિક્સ: પ્રોટીન હાઇડ્રોલિસેટ પાવડર 80% ટીસી; ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4: ઝીંક 6%, ફેરસ 4%, મેન્ગેનીઝ 1%, કોપર 0.5%, બોરોન 1%, મોલીબ્ડેનમ 0%
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise