બેયર
39 ખેડૂતો
બાયર લુડીસ 115 મિલી
₹1669₹1980
( 16% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.1
25
5
2
2
5

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
મકાઈ
રાસાયણિક તત્વ
ટેમ્બોટ્રિઓન 420 એસસી 34.4 % ડબ્લ્યુ /ડબ્લ્યુ
પ્રમાણ
115 મિલી /એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
મકાઈના ઉભા પાકમાં મોટા ભાગના પોહળા અને સાંકડા પાનના નિંદામણ નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવો.
પુનઃ વપરાશ
1 વાર
વિશેષ માહિતી
તે સિલેક્ટિવ છે, વાવેતર બાદ નિંદામણનાશક દવા પહોળા પાન અને મકાઈમાં ઘાસવાળું નિંદામણ નિયંત્રણ કરે
ખાસ નોંધ
અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે દિશા નિર્દેશો માટે હંમેશા ઉત્પાદન લેબલ્સ અને તેની સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
બીજ
મકાઈ ( વાવણીના 20 થી 30 દિવસ પછી )
પાકની અવસ્થા
મકાઈ (વાવણી પછી 20-30 દિવસ)
મહત્વપૂર્ણ સુચના
મિશ્રણ માટે સ્વચ્છ પાણી લો. એકસરખા છંટકાવ માટે ફ્લેટ ફેન/ફ્લડ જેટ નોઝલનો ઉપયોગ કરો, વધુ સારા પરિણામ માટે બાયર ફુસ્ટ 500 ગ્રામ/એકરનો ઉપયોગ કરો અથવા લુડીસ ની સાથે એટ્રાઝીન 50% WP- 500 ગ્રામ/એકરનો ઉપયોગ કરો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise