એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
4 ખેડૂતો
બેયર લૌડીસ 115 એમએલ + એટ્રાઝ 500 જીએમ કોમ્બો 2022
₹1929₹2580
( 25% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
એટ્રાઝ (એટ્રાઝિન 50% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ X 1 યુનિટ બાયર લૌડીસ 115 મિલી X 1 યુનિટ
વિશેષ માહિતી
અમે તમારા માટે મકાઈમાં નિંદામણને નિયંત્રિત કરવા માટે એક વિશેષ કીટ તૈયાર કરી છે. આ કીટમાં નિંદામણના નિયંત્રણ અને મકાઈના પાકને તંદુરસ્ત અને નિંદામણમુક્ત રાખવા માટે 500 ગ્રામ એટ્રાઝ અને 115 મિલી લૌડીસનો સમાવેશ થાય છે.
કયા પાકમાં વપરાય છે
મકાઈ
ઉપયોગીતા
લૌડીસ: મકાઈમાં પહોળા પાન અને સાંકડા પાન વાળા નિંદામણના નિયંત્રણ માટે; એટ્રાઝ: નિંદામણની અવસ્થા 2-3 પાનની હોય તે તબક્કા સુધી બીજના અંકુરણ પહેલા અને બીજના ઉગવા બાદ નીંદણનાશક તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે, સાંકડા-પાન અને પહોળા પાનવાળા નીંદણ બંનેના ઉગવાને અટકાવે છે. અને ઊગેલ નિંદામણને પણ મારી નાખે છે.
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
માત્રા
લૌડીસ: 115 મિલી/એકર;એટ્રાઝ: 500 ગ્રામ/એકર
રાસાયણિક બંધારણ
લૌડીસ:ટેમ્બોટ્રિઓન 42% એસસી (34.4% w/w);એટ્રાઝ: એટ્રાઝિન 50% ડબ્લ્યુપી
agrostar_promise