એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
1 ખેડૂતો
જીજે - ઓનિઓન સોઇલ એપ્લિકેશન કીટ 2022
₹1149₹1755
( 35% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
સલ્ફર મેક્સ (સલ્ફર 90% દાણાદાર) 3 કિલો બકેટ X 1 યુનિટ મેન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુ પી ) 250 ગ્રામ X 1 યુનિટ શટર (થાયોમેથોક્સામ 75% એસજી) 100 ગ્રામ X 1 યુનિટ"
વધારાનું વર્ણન
અમે તમારા માટે થ્રીપ્સ, કાલવર્ણ , પાનનો સુકારો , શરુઆતનો સુકારો , જાંબલી ધબ્બા , કાળી ફૂગ નિયંત્રિત કરવા માટે એક ખાસ ટ્રીટમેન્ટ તૈયાર કરી છે, આ ટ્રીટમેન્ટમાં એક જંતુનાશક, એક ફૂગનાશક અને એક પાક પોષક તત્વ છે જે સલ્ફરની ઉણપને પૂર્ણ કરવા ઉપરાંત, તે જમીનના સ્વાસ્થ્યને સુધારે છે, જમીનના પીએચ ને સંતુલિત કરો અને અન્ય પોષક તત્વોને લેવામાં મદદ કરે છે . ડુંગળીના પાકની તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ માટે.
લાગુ પડતા પાક
ડુંગળી
સ્પેક્ટ્રમ
મેન્ડોઝ :કાલવર્ણ , પાનનો સુકારો , શરુઆત નો સુકારો , જાંબલી ધબ્બાનો રોગ , કાળી ફૂગ ; શટર: થ્રીપ્સ; સલ્ફર મેક્સ: સલ્ફરની ઉણપને પૂર્ણ કરવા ઉપરાંત, તે જમીનના સ્વાસ્થ્યને સુધારે છે, જમીનના પીએચ ને સંતુલિત કરે છે અને અન્ય પોષક તત્વોને લેવામાં મદદ કરે છે.
અરજી કરવાની પદ્ધતિ
જમીનમાં આપવું
ડોઝ
શટર: 100 ગ્રામ/એકર; મેન્ડોઝ : 250 ગ્રામ/એકર; સલ્ફર મેક્સ: 3 કિગ્રા/એકર
રાસાયણિક રચના
શટર: થાયોમેથોક્સામ 75%; ,મેન્ડોઝ : મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબલ્યુપી; સલ્ફર મેક્સ: સલ્ફર 90% દાણાદાર
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise