એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
4 ખેડૂતો
જીજે મગફળી ભરોસા કીટ 2022
₹1249₹1985
( 37% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
ભૂમિકા (ઓર્ગેનિક પ્લાન્ટ વિટાલાઈઝર) 4 કિગ્રા X 1 યુનિટ મેન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ X 1 યુનિટ શટર (થાયોમીથોક્ઝામ 75% એસજી) 100 ગ્રામ X 1 યુનિટ
વધારાનું વર્ણન
અમે તમારા માટે એક કીટ તૈયાર કરેલ છે, આ કીટમાં એક જંતુનાશક, એક ફૂગનાશક અને એક પાક પોષક તત્વો છે, જેમાં જંતુનાશક ઉધઈ, મુંડા અને ફુગજન્ય રોગ જેવા કે કાલવ્રણ, પાનના ટપકા, ગેરુ, મૂળનો સડો, થડનો કોહવારો ને નિયંત્રિત કરે છે. અને એક પાક પોષક તત્વો છે જે બીજની શક્તિમાં વધારો કરે છે અને મગફળીના મૂળનો ઝડપી વિકાસ કરે છે.
લાગુ પડતા પાક
મગફળી
સ્પેક્ટ્રમ
મેન્ડોઝ: કાલવ્રણ,પાનના ટપકા, ગેરુ, મૂળનો સડો, થડનો કોહવારો; શટર: ઉધઈ અને મુંડા; ભુમિકા: મૂળનો વિકાસ કરે છે.
અરજી કરવાની પદ્ધતિ
જમીનમાં આપવું
ડોઝ
મેન્ડોઝ: 500 ગ્રામ/એકર; શટર: 100 ગ્રામ/એકર; ભૂમિકા: 4 કિગ્રા/એકર
રાસાયણિક રચના
મેન્ડોઝ: મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી; શટર: થાયોમીથોક્ઝામ 75% એસજી; ભુમિકા:હ્યુમિક એસિડ:20%w/w, દરિયાઈ સેવાળ: 2%w/w, ઓર્ગેનિક પોષક તત્વો: 1% w /w, ફુલવિક એસિડ: ટ્રેસ ક્વોન્ટિટી,કેરિયેર: બેન્ટોનાઈટ ગ્રાન્યુલ્સ (કેલ્શિયમ આધારિત)
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise