એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
1 ખેડૂતો
જીજે દિવેલા ભરોસા કીટ 2022
₹1299₹1885
( 31% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
સલ્ફર મેક્સ (સલ્ફર 90% દાણેદાર ) 3 કિલો X 2 યુનિટ મેન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% WP) 500 ગ્રામ X 1 યુનિટ
વિશેષ માહિતી
અમે તમારા માટે ખાસ ભરોસા કીટ તૈયાર કરી છે, એન્થરાકનોઝ, પાનના ટપકા માટે પેહલી અને છેલ્લી અવસ્થા માટે એક ફૂગનાશક અને એક પાકના પોષક તત્વો માટે જે સલ્ફરની ઉણપને પૂર્ણ કરવા ઉપરાંત છે, તે જમીનની તંદુરસ્તીમાં સુધારો કરે છે, જમીન પીએચને સંતુલિત કરે છે અને પોષક તત્વો લેવા માટે મદદ કરે છે. અન્ય પોષક તત્ત્વો લે છે. એરંડા પાકના સ્વસ્થ વિકાસ માટે.
લાગુ પડતા પાકો
દિવેલા
પરિણામકારકતા
મેન્ડોઝ: એન્થરાકનોઝ, પાનના ટપકા: મૂળનો સડો, થડનો સડો, એન્થરાકનોઝ, જાંબલી ધબ્બાનો રોગ; સલ્ફર મેક્સ : સલ્ફરની ઉણપને પૂર્ણ કરવા ઉપરાંત, તે જમીનની તંદુરસ્તીમાં સુધારો કરે છે, જમીન પીએચને સંતુલિત કરે છે અને અન્ય પોષક તત્વોને ઉપચાર કરવામાં મદદ કરે છે.
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ અને જમીનમાં પુંખીને
પ્રમાણ
મેન્ડોઝ: 500 ગ્રામ/ એકર; સલ્ફર મેક્સ : 6 કિગ્રા/ એકર
રાસાયણિક તત્વ
મેન્ડોઝ: મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી; સલ્ફર મેક્સ : સલ્ફર 90% દાણેદાર
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise