બેયર
બાયર સોલોમન (સાયફ્લુથ્રિન + ઇમિડાકલોપ્રિડ) 100 મિલી
₹310₹400
( 23% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
કેવી રીતે વાપરવું

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
રીંગણ, સોયાબીન
રાસાયણિક તત્વ
બીટા-સિફ્લુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 300 ઓડી (8.49 + 19.81% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ)
પ્રમાણ
રીંગણ 80 એમએલ / એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
રીંગણ :મોલો, લીલી પોપટી , થડ અને ફળ ની ઈયળ ; સોયાબીન: ગર્ડલ બીટલ અનેપાન ખાનાર ઈયળ
સુસંગતતા
સ્ટીકર સાથે સુસંગત
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
વિશેષ માહિતી
તેમાં પ્રણાલીગત અને સંપર્ક ગુણધર્મો છે જે ઝડપી નોકડાઉન અને ખોરાક વિરોધી અસરો આપે છે
ખાસ નોંધ
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise