બેયર
382 ખેડૂતો
બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹579₹650
( 11% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:500 મિલી1 લિટર200 મિલી
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
પ્રશંસાપત્ર
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.3
267
46
25
14
29

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
રીંગણ, સફરજન, મરચી, ભીંડા, ચા, ટામેટા, કપાસ
રાસાયણિક તત્વ
સ્પીરોમેસીફેન 22.9% એસસી
પ્રમાણ
રીંગણ , મરચું, ચા, ભીંડા - -160 એમએલ / એકર, કપાસ અને ટામેટા-240 / એકર; એપલ -120 એમએલ / એકર;
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
ભીંડા, ચા, સફરજન, રીંગણ: કથીરી, ટમેટા, કપાસ: સફેદ માખી , કથીરી, મરી: પીળી કથીરી
સુસંગતતા
ચોંટતા એજન્ટો સાથે સુસંગત
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
વિશેષ માહિતી
સફેદ માખી અને જીવાતનાં તમામ વિકાસલક્ષી તબક્કાઓ (ખાસ કરીને ઇંડા અને અપ્સ્ફ્સ) સામેની પ્રવૃત્તિમાં ઉત્તમ.
ખાસ નોંધ
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise