બેયર
37 ખેડૂતો
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 200 મિલી
₹1129₹1240
( 9% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:500 મિલી1 લિટર100 મિલી
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
પ્રશંસાપત્ર
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.5
27
4
3
2
1

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
રીંગણ, સફરજન, મરચાં, ભીંડા, ટામેટા, કપાસ
રાસાયણિક તત્વ
સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી ( 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ)
પ્રમાણ
200 મિલી/ 200 લિટર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
ભીંડા, ચા, સફરજન, રીંગણ: લાલ કથીરી, ટામેટાં, કપાસ: સફેદ માખી, કથીરી, મરચી : પીળી કથીરી
સુસંગતતા
સ્ટીકર સાથે સુસંગત
પુનઃ વપરાશ
જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
ખાસ નોંધ
અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise