ટાટા રેલીસ
54 ખેડૂતો
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹775₹1071
( 28% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

3.9
30
8
4
4
8

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
ચોખા, કપાસ, ટામેટા, કોબીજ, ચા, મરચું
રાસાયણિક તત્વ
ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી
પ્રમાણ
ડાંગર @ 50 ગ્રામ / એકર; કપાસ @ 100 ગ્રામ / એકર; તુવેર વટાણા (તૂર ) @ 100 ગ્રામ / એકર; કોબી @ 20 ગ્રામ / એકર; ટામેટા @ 40 ગ્રામ / એકર; ચા @ 60 ગ્રામ / એકર; મરચાં અને સોયાબીન @ 100-120 ગ્રામ / એકર; મગફળી અને કાળા ગ્રામ @ 120 ગ્રામ / એકર; ચણા @ 100 ગ્રામ / એકર; શેરડી @ 150 ગ્રામ
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
ડાંગર: ગાભમારાની ઈયળ, પાન વાડનારી ઈયળ; કપાસ: અમેરિકન જીંડવાની ઈયળ તુવેર/ વટાણા: શીંગની ઈયળ; કોબીજ: હીરાફૂદી; ટામેટા:ફળની ઈયળ; ચા: ઈયળ; મરચું: ફળની ઈયળ; સોયાબીન: લશ્કરી ઈયળ, પાન ખાનાર ઈયળ; મગફળી: પાન ખાનાર ઈયળ, અડદ: લીલી ઈયળ, ચણા: શીંગની ઈયળ; શેરડી: વહેલી થડની ઈયળ
સુસંગતતા
મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
અસરકારકતાના દિવસો
10 -15 દિવસ
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
ખાસ નોંધ
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise