ટાટા રેલીસ
23 ખેડૂતો

અસતાફ (એસેફેટ 75% એસપી) 250 ગ્રામ

₹289₹458
( 37% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:500 ગ્રામ1 કિગ્રા
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.1
14
3
3
0
3

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક બંધારણ
એસિફેટ 75% એસપી
માત્રા
કપાસ:લીલી પોપટી : 156 ગ્રામ / એકર, બોલ્વોટર્મ: 312 ગ્રામ / એકર; કેસર: 312 ગ્રામ / એકર; ડાંગર: 266-400 ગ્રામ / એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
ઉપયોગીતા
કપાસ: લીલી પોપટી, જીંડવાની ઈયળ; કેસર: મોલો મશી ; ડાંગર: ગાભમારાની ઈયળ, પાન વાળનારી ઈયળ,
સુસંગતતા
મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
વાપરવાની આવૃત્તિ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
કયા પાકમાં વપરાય છે
કપાસ, ફ્લાવર, ડાંગર
વધારાનું વર્ણન
તે ખાસ કરીને જીવાતોને ચૂસવાના અને ચાવવાના ગંભીર ઉપદ્રવને અસરકારક છે
ખાસ ટિપ્પણી
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise