યુપીએલ
604 ખેડૂતો
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (500 ગ્રામ)
₹359₹460
( 22% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:1000 ગ્રામ
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.4
435
68
43
22
36

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક બંધારણ
કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેંન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી
માત્રા
છંટકાવ - મગફળી: એકર દીઠ 200 ગ્રામ, ડાંગર: એકર દીઠ 300 ગ્રામ, બટાટા: એકર દીઠ 700 ગ્રામ, ચા: એકર દીઠ 500 ગ્રામ, મરચી : એકર દીઠ 300 ગ્રામ, મકાઈ: 400 ગ્રામ એકર. મગફળી સાથે બીજની સારવાર: પ્રતિ કિલો બીજ 2.5 ગ્રામ કેરી અને દ્રાક્ષ: લિટર પાણી દીઠ 1.5 ગ્રામ - પાકની છત્રની જરૂરિયાત મુજબ સફરજન @ લિટર પાણી દીઠ લિટર - પાકના આધારે.
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ : મરચાં, દ્રાક્ષ, કેરી, ડાંગર, બટાકા, ચા અને મગફળીમાં બંને છંટકાવ અને બીજની માવજત .
ઉપયોગીતા
મરચાં: ફળનો સડો, પાનના ટપકા, ભૂકીછરો દ્રાક્ષ: એન્થ્રેક્નોઝ , ભૂકીછરો, તરછારો મગફળી: સુકારો, થડનો સડો, સૂકો મૂળનો સડો,પાનના ટપકા, કેરી: એન્થ્રેકનોઝ, ભૂકીછરો ડાંગર સુકારો, બટાટા: કાળા ધબ્બા, પાછતરો સુકારો, આગતરો સુકારો
સુસંગતતા
મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
અસરનો સમયગાળો
7 દિવસ
વાપરવાની આવૃત્તિ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
કયા પાકમાં વપરાય છે
મગફળી, ડાંગર, બટેટા, ચા, દ્રાક્ષ, આંબો,
વધારાનું વર્ણન
મોટાભાગના પાનના રોગોને નિયંત્રિત કરી શકે છે
ખાસ ટિપ્પણી
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise