પાવરગ્રો
19 ખેડૂતો
સરફ્લો (સલ્ફર 55.16% એસસી) 1 લીટર
₹489₹500
( 2% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.5
14
2
1
2
0

મુખ્ય મુદ્દા:

ખાસ નોંધ
અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશા ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
વિશેષ માહિતી
દ્રાક્ષ અને કેરીના પાકમાં ભૂકીછારાના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી સ્પર્શક ફૂગનાશક છે.
લાગુ પડતા પાકો
દ્રાક્ષ, આંબો
પુનઃ વપરાશ
રોગના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
સુસંગતતા
કેટલાક જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
પરિણામકારકતા
દ્રાક્ષ, કેરી: ભુકીછારા
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પ્રમાણ
દ્રાક્ષ (ભૂકીછારો);આંબો (ભૂકીછારો): 300 મિલી/100 લિટર
રાસાયણિક તત્વ
સલ્ફર 55.16% એસસી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise