ધાનુકા
30 ખેડૂતો
ધાનુકા માર્કર (બાયફેન્થ્રેન 10% ઇસી) 250 મિલી
₹269₹366
( 27% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.7
26
1
2
1
0

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક બંધારણ
બાયફેન્થ્રિન 10% ઇસી
માત્રા
ડાંગર: 200 મિલી/એકર, કપાસ:-320 મિલી/એકર, શેરડી:-400 મિલી/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
ઉપયોગીતા
કપાસ: જીંડવાની ઈયળ, સફેદ માખી, ડાંગર: ગાભમારાની ઈયળ, પાન વાળનારી ઈયળ અને કંટીના ચુસીયા, શેરડી : ઉધઈ
સુસંગતતા
જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
વાપરવાની આવૃત્તિ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે.
કયા પાકમાં વપરાય છે
કપાસ, ડાંગર, શેરડી
વિશેષ વર્ણન
માર્કર (બાઇફેન્થ્રિન 10% EC) એ પાયરેથ્રોઇડ જૂથની વિશ્વ વિખ્યાત, નવી પેઢી, વ્યાપક-સ્પેક્ટ્રમ જંતુનાશક છે. માર્કર તેના સંપર્ક અને પેટની ક્રિયા દ્વારા વિવિધ પ્રકારની ઈયળ, સફેદ માખી, કથીરી અને લીલી પોપટીને ખૂબ જ અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરે છે. માર્કર જમીનમાં મજબૂત બંધનનું વલણ ધરાવે છે તેથી તે લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે અને ઉધઈનું અસાધારણ નિયંત્રણ કરે છે.
ખાસ ટિપ્પણી
અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશા ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise