યુપીએલ
1 ખેડૂતો

યુપીએલ- એટાબ્રોન - ક્લોરફ્લુઝુરન 5.4% ઇસી (500 મિલી)

₹599₹765
( 22% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક બંધારણ
ક્લોરફ્લુઝુરન 5.4% ઇસી
માત્રા
કોબી @ 600 મિલી / એકર કપાસ @600-800 મિલી/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
ઉપયોગીતા
કોબીજ: હીરાફૂદું, તમાકુના પાન ખાનાર ઈયળ કપાસ: અમેરિકન જીંડવાની ઇયળ, તમાકુના પાન ખાનાર ઈયળ
સુસંગતતા
સ્ટીકર સાથે સુસંગત
અસરનો સમયગાળો
7 દિવસ
વાપરવાની આવૃત્તિ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે
કયા પાકમાં વપરાય છે
કોબી ,કપાસ
વિશેષ વર્ણન
સ્ટોમાક ઝેર- ક્રિયાના ઇન્જેશન મોડ દ્વારા સક્રિય
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise