એગ્રોસ્ટાર
278 ખેડૂતો

ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ

₹589₹900
( 35% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું
પ્રશંસાપત્ર

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.3
189
34
23
10
22

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
ચોખા, કપાસ,ભીંડા, આંબો, ઘઉં,રાયડો, ટામેટા, રીંગણ, ચા, બટેટા, લીંબુ
રાસાયણિક તત્વ
થાયોમીથોક્ઝામ 25% ડબ્લ્યુ જી
પ્રમાણ
ડાંગર , કપાસ (લીલી પોપટી , મોલો , થ્રિપ્સ), ભીંડા , કેરી, સરસવ, ચા, લીંબુ, બટાકા (સ્પ્રે): 40 ગ્રામ / એકર; કપાસ (સફેદ ફ્લાય), ટમેટા, રીંગણ, બટેટા (સ્લોટ): એકર દીઠ 80૦ ગ્રામ, ઘઉં: એકર દીઠ 20 ગ્રામ.
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ ,ડ્રેનચિંગ
પરિણામકારકતા
ડાંગર : ગાભમારાની ઈયળ, ગોલ મીંજ, પાન વાળનારી ઈયળ, તીતઘોડા, કંટીના ચુસીયા, થ્રિપ્સ; કપાસ: લીલી પોપટી ,મોલો મશી , થ્રિપ્સ, સફેદ મશી ; ભીંડા :લીલી પોપટી , મોલો માશી , સફેદ માખી; કેરી: હોપર; ઘઉં: મોલો મશી ; રાયડો:મોલો મશી ; ટામેટાં: સફેદ માખી; રીંગણ: સફેદ માખી; બટાટા: મોલો મશી ; સાઇટ્રસ: સાયલા
સુસંગતતા
તે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા પેસ્ટિસાઇડ્સ સાથે સુસંગત છે. અન્ય અણુઓ સાથે જોડાણમાં ઉપયોગ કરતા પહેલા શારીરિક સુસંગતતા પરીક્ષણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
અસરકારકતાના દિવસો
કપાસ: 21 દિવસ;આંબા: 30 દિવસ;ભીંડા ; ટામેટા: 5 દિવસ;રીંગણ : 3 દિવસ
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
વિશેષ માહિતી
પેટ અને સંપર્ક ક્રિયા ધરાવતા બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ પ્રણાલીગત જંતુનાશક.
વિશેષ માહિતી
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise