પારીજાત
22 ખેડૂતો
પારીજાત - કિઝોમ્બા - (નોવલુરન 5.24% + ઇન્ડોકસાકાર્બ 4.5% એસસી) 350 મિલી
₹585₹1250
( 53% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.4
16
2
2
1
1

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
ટામેટા
રાસાયણિક તત્વ
નોવાલ્યુરોન 5.25% + ઇન્ડોકસાકાર્બ 4.5% એસસી
પ્રમાણ
270 મિલી / એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
ટામેટા : ફળ વેધક, પાન ખાનાર ઈયળ
સુસંગતતા
મોટાભાગના રાસાયણિક સાથે સુસંગત
પુનઃ વપરાશ
રોગ-જીવાત ની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
વિશેષ માહિતી
તે એક વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમ છે જે અસરકારક રીતે લેપિડોપ્ટેરેન જંતુને નિયંત્રણ કરે છે.
ખાસ નોંધ
અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise