બી એ એસ એફ
બીએએસએફ ઇન્ટ્રેપીડ (ક્લોરફેનાપાયર 10% એસસી) 100 મિલી
₹459₹506
( 9% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
કોબીજ, મરચા
રાસાયણિક તત્વ
ક્લોરફેનાપાયર 10% એસસી
પ્રમાણ
25-30 મિલી / પમ્પ અથવા 250-300 મિલી / એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
કોબીજ: હીરાફૂદી ;મરચી: કથીરી
સુસંગતતા
મોટાભાગના જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
પુનઃ વપરાશ
રોગની તીવ્રતા પર આધારીત
વિશેષ માહિતી
ઇન્ટ્રેપીડ એ એક ખૂબ જ અસરકારક જંતુનાશક કમ કથીરીનાશ છે. તે કથીરી અને હીરાફૂદી પર સૌથી અસરકારક છે.
ખાસ નોંધ
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise