એગ્રોસ્ટાર
857 ખેડૂતો
હેક્સઝા (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) (250 મિલી)
₹110₹200
( 45% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:1 લિટર
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.1
537
101
86
58
75

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
ડાંગર, આંબો,દ્રાક્ષ
રાસાયણિક તત્વ
હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી
પ્રમાણ
આંબો (ભૂકીછારો,): 2 મિલી/લિટર; ડાંગર (શીથ બ્લાઈટ): 2 મિલી/લિટર; દ્રાક્ષ (ભૂકીછારો): 1-2 મિલી/લિટર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
ડાંગર - શેથ બ્લાઈટ,દ્રાક્ષ,કેરી - ભૂકીછારો
સુસંગતતા
સ્ટીકર સાથે સુસંગતતા
પુનઃ વપરાશ
રોગના ઉપદ્રુવ અને તીવ્રતા પર આધારીત છે.
વિશેષ માહિતી
આ દવા પાંદડા પર સમાનરૂપે વિતરિત થાય છે અને ઝડપથી શોષાય છે
વિશેષ માહિતી
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise