પાવરગ્રો
25 ખેડૂતો
ઝિમફ્લો (કાર્બેન્ડાઝીમ 46.27% એસસી ) 250 મિલી
₹457₹700
( 35% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:100 મિલી
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.7
20
3
2
0
0

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
દ્રાક્ષ, આંબો
રાસાયણિક તત્વ
કાર્બેન્ડાઝીમ 46.27% એસસી
પ્રમાણ
દ્રાક્ષ (ભૂકીછારો);આંબો (ભૂકીછારો): 100 મિલી/100 લિટર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
દ્રાક્ષ: તરછારો, આંબો: તરછારો
સુસંગતતા
મોટાભાગના જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
પુનઃ વપરાશ
રોગના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
વિશેષ માહિતી
દ્રાક્ષ અને આંબામાં તરછારોનો ફુગજન્ય રોગના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગમાં લેવાતું સીસ્ટેમિક ફૂગનાશક છે.
ખાસ નોંધ
અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશા ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise