એગ્રોસ્ટાર
9 ખેડૂતો
આઇસોનિલ (આઇસોપ્રોથાલિન 28% + ફિપ્રોનિલ 5% ઇસી)- 50 મિલી
₹135₹170
( 21% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:250 મિલી
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.6
6
2
1
0
0

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
ડાંગર
રાસાયણિક તત્વ
આઇસોપ્રોથાલિન 28% + ફિપ્રોનિલ 5% ઇસી
પ્રમાણ
નર્સરી માટે: છંટકાવ: 50 મિલી 20 લીટર પાણીમાં અને નર્સરી વિસ્તારના એક એકરના 1/10મા ભાગમાં (એટલે ​​કે આશરે 400 ચોરસ મીટર) છંટકાવ કરો. ખેતર માટે: છંટકાવ: 400 મિલી પ્રતિ એકર.
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
ડાંગર: કરમોડી, ગાભમારાની ઈયળ, બદામી ચુસીયા, લીલા ચુસીયા.
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી જંતુનાશકો સાથે સુસંગત.
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ પર આધાર રાખે છે
વિશેષ માહિતી
ફિપ્રોનિલ એ સંપર્ક અને પેટનું ઝેર છે. આઇસોપ્રોથાલિન એ રક્ષણાત્મક અને ઉપચારાત્મક ક્રિયા સાથે સિસ્ટેમિક ફૂગનાશક છે ડાંગરની નર્સરીમાં રોગ-જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી. કરમોડી અને ગાભમારાની ઈયળનું નિયંત્રણ. આ દવામાં મિક્સમાં કેમિકલ છે જેની વધુ અને સારી અસર કરે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise