ટાટા રેલીસ
12 ખેડૂતો

તાફાબાન (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 5 લિટર

₹2370₹2515
( 6% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
કેવી રીતે વાપરવું
પ્રશંસાપત્ર

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.3
8
1
2
0
1

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
ડાંગર (ચોખા), કઠોળ, ગ્રામ, શેરડી, કપાસ, મગફળી રાયડો , રીંગણ, કોબીજ, ડુંગળી, સફરજન, બેર,લીંબુ, તમાકુ "
રાસાયણિક તત્વ
ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી
પ્રમાણ
ડાંગર (ચોખા) @ 600-750 એમએલ / એકર; કઠોળ @ 1200 એમએલ / એકર, ગ્રામ @ 1000 એમએલ / એકર, શેરડી @ 500-600 એમએલ / એકર, કપાસ: 500-1500 એમએલ / એકર, મગફળી: 400-450 એમએલ / એકર રાયડો : 200 એમએલ / એકર, રીંગણ @ 400 એમએલ / એકર, કોબી @ 800 એમએલ / એકર, ડુંગળી: 2000 એમએલ / એકર, એપલ @ 1500-2000 એમએલ / એકર, બોર @ 900-1200 એમએલ / એકર, સાઇટ્રસ: 600-800 એમએલ / એકર, તમાકુ @ 700 એમએલ / એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ : ડાંગર, કઠોળ, ગ્રામ, શેરડી, કપાસ, મગફળી સરસવ, રીંગણ , કોબી, ડુંગળી, સફરજન, બોર , લીંબુ , તમાકુ. બીજ સારવાર: 1. ઘઉં: 3-4 મિલી / કિલો બીજ 2. જવ: 4-6 મિલી / કિલો બીજ 3. ચણા : 15-30 મિલી / કિલો બીજ જમીનની સારવાર: 1) ઘઉં: 800-1000 એમએલ / એકર. 2) શેરડી: 2500 એમએલ / એકર.
પરિણામકારકતા
ડાંગર (ચોખા): હિસ્પા, લીફ ફોલ્ડર, ગેલ મિજ, સ્ટેમ બોરર, વર્લ મેગગોટ, કઠોળ: પોડ બોરર, બ્લેક બગ, ગ્રામ: કટ કૃમિ, શેરડી: બ્લેક બગ, અર્લી શૂટ અને દાંડી બોર, પિરીલા; કપાસ: એફિડ, બોલ્વર્મ , વ્હાઇટફ્લાય, કૃમિ કાપો; મગફળી: એફિડ, રુટ ગ્રબ; મસ્ટર્ડ: એફિડ; બ્રિંજલ: શૂટ & ફ્રૂટ બોરર; કોબી: હીરાફૂદી ડુંગળી: રુટ ગ્રબ; એપલ: એફિડ, બેર: લીફ હ hopપર; સાઇટ્રસ: બ્લેક સાઇટ્રસ, એફિડ; તમાકુ: ગ્રાઉન્ડ બીટલ
સુસંગતતા
અન્ય જંતુનાશકો, ફૂગનાશક સાથે સુસંગતતા
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
વિશેષ માહિતી
તે બ્રોડસ્પેક્ટ્રમ જંતુનાશક છે, ઈયળ, ચુસીયા જીવાત અને ઉધઈ જેવા જમીન જન્ય જીવાત જેવા ઘણા પાકમાં ઘણા જીવાતોને અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરે છે.
ખાસ નોંધ
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise