ઇન્ડોફિલ
311 ખેડૂતો
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 500 ગ્રામ
₹239₹325
( 26% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:1 કિલો
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
પ્રશંસાપત્ર
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.3
205
43
27
17
19

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક બંધારણ
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ)
માત્રા
ઘઉં, મકાઈ, ડાંગર, જુવાર, બટેટા, ટામેટા, મરચું (ફળ નો સડો , રાઇપરોટ, પાંદડાના ટપકા ), કોબીજ (પાન ના ટપકા ), મગફળી (ટિકાનો રોગ અને કાટ), દ્રાક્ષ, કેળા, જીરું, કઠોળ, તડબૂચ, બાટલી, લોટ , ડુંગળી, આદુ, બીટ, સોયાબીન, સૂર્યમુખી, દાળ, નાળિયેર, અખરોટ : 600-800 ગ્રામ / એકર; જામફળ: 2 ગ્રામ / 1 એલટીઆર; સફરજન: 3 ગ્રામ / 1 એલટીઆર; મગફળી (બીજ ઉપચાર-મૂળનો સડો ) 2.5 થી 3.0 ગ્રામ / કિલો બીજ; માટીનો ખાડો: મરચાં (ભીનાશ પડતાં); ફૂલકોબી (કોલર રોટ- બીજ અંકુરણ પછી): 3 ગ્રામ / લિટર પાણી
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ ,ડ્રેનચિંગ, બીજમાવજત
ઉપયોગીતા
ઘઉં: ભૂરા અને કાળા ગેરુ, અંગારિયોં, મકાઈ: પાનના ટપકા, તરછારો, ડાંગર: કરમોડી, જુવાર: પાનના ટપકા; બટાકા: પાછતરો સુકારો, આગતરો સુકારો; ટામેટા: પાછતરો સુકારો, ફળનો સડો , પાનના ટપકા; મરચાં: ધરું કોહવારો, ફળનો સડો, પાનના ટપકા; કોબીજ: થડનો સડો, પાનના ટપકા ; મગફળી: ગેરુ, થડનો સડો, પાનના ટપકા, દ્રાક્ષ: પાનના ટપકા, તરછારો, એન્થ્રેકોનોઝ; જામફળ: ફળનો સડો; સફરજન: સ્કેબ અને જીરું સુકારો ટેટી: તરબૂચ: એન્થ્રેકોનોઝ; દૂધી: એન્થ્રેકોનોઝ; કારેલા: એન્થ્રેકોનોઝ; ડુંગળી: પાનમાં સુકારો; બીટ: પાનના ટપકા ; સોયાબીન: ગેરુ, સૂર્યમુખી: પાનના ટપકા, પાન ગેરુ; નાળિયેર: પાનના ટપકા.
સુસંગતતા
તે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં આવતા જંતુનાશકો સાથે સુસંગત છે. આ ચૂનો સલ્ફર અને બોર્ડોક્સ મિશ્રણ અથવા આલ્કલાઇન ઉકેલો સાથે સુસંગત નથી.
અસરનો સમયગાળો
10 દિવસ
વાપરવાની આવૃત્તિ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
કયા પાકમાં વપરાય છે
સફરજન, કેળા, કઠોળ, કારેલા, દૂધી, દ્રાક્ષ, કોબીજ, મરચા, નાળિયેર, આદુ, દ્રાક્ષ, મગફળી, જામફળ, જુવાર, મકાઈ, ટેટી, ડુંગળી, ડાંગર, બટાકા, સોયાબીન, બીટ, સૂર્યમુખી, ટેપિઓકા, ટામેટા, અખરોટ, તડબૂચ, ઘઉં
વધારાનું વર્ણન
અસરકારક રક્ષણાત્મક ફૂગનાશક કે ક્રોસની વિશાળ શ્રેણીમાં વનસ્પતિના પેથોજેન્સના તમામ ચાર મોટા વર્ગ દ્વારા થતાં રોગોને નિયંત્રિત કરે છે.
ખાસ ટિપ્પણી
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹679₹870
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹359₹498
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
₹1289₹1700
મેટલ ગ્રો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
મેટલ ગ્રો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹329₹425
મેટલ ગ્રો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
મેટલ ગ્રો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹599₹800
ઈન્ડોફિલ કમ્પેનિયન (કાર્બેન્ડાઝીમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% WP) 1 કિ.ગ્રા.
ઈન્ડોફિલ કમ્પેનિયન (કાર્બેન્ડાઝીમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% WP) 1 કિ.ગ્રા.
₹619₹830
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (500 ગ્રામ)
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (500 ગ્રામ)
₹359₹460
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (1 કિગ્રા)
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (1 કિગ્રા)
₹699₹900
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹96₹115
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 1 કિ.ગ્રા
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 1 કિ.ગ્રા
₹629₹725
agrostar_promise