કોરોમેંડલ
1055 ખેડૂતો

કોરોમંડલ ગ્રોમાર 19:19:19 (1 કિગ્રા)

₹239₹244
( 2% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.3
694
127
114
46
74

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક તત્વ
નાઇટ્રોજન - 19 %, ફોસ્ફરસ- 19 % અને પોટાશ 19 %
પ્રમાણ
છંટકાવ- 75 ગ્રામ/ 15 લીટર અથવા જમીનમાં ડ્રિપમાં 5 કિગ્રા/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ અથવા જમીનમાં
પરિણામકારકતા
છોડની વનસ્પતિક વૃદ્ધિ. ધરૂવાડિયું અને છોડના વિકાસ જેમાં એનપીકે સમાન પ્રમાણમાં છે, એક સરખો વિકાસ માટે સારું છે
સુસંગતતા
મોટાભાગના રાસાયણિક સાથે સુસંગત. કેલ્શિયમ પ્રોડક્ટ સાથે ભળશો નહીં.
પુનઃ વપરાશ
પાકમાં વિકાસ વૃદ્ધિ અવસ્થાએ 3 થી 4 વાર
લાગુ પડતા પાકો
બધા પાકો
વિશેષ માહિતી
શાખાઓ/ ટિલર્સ, ફૂલો અને ફળનો પ્રભાવ વધારવા માટે તેનું સૌથી યોગ્ય ટેક્નિકલ છે. તે નવી ફૂટ લાવવા, નવીનીકરણ અને વનસ્પતિ વિકાસના માટે ઉપયોગી છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise