AgroStar
पीआय इंडस्ट्रीज
416 शेतकरी
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1 लीटर
₹799₹939
प्रशंसापत्र

Free Home Deliveryरेटिंग

4.3
294
36
33
9
44

महत्वाचे गुणधर्म:

  • घटक: एस्कॉफ़िलम नोडोसुम
  • प्रमाण: 15- 30 मिली/पंप किंवा 150-300 मिली/एकर
  • वापरण्याची पद्धत: फवारणी
  • परिणामकारकता: बायोविटा हे पिकाच्या वाढीसाठी संतुलित स्वरूपात सर्व घटक पुरवतात.
  • मिसळण्यास सुसंगत: सर्व कीटकनाशकांशी सुसंगत आहे
  • प्रभाव कालावधी: १५ दिवस
  • पुनर्वापर आवश्यकता: २ वेळा
  • पिकांसाठी लागू: सर्व पिके
  • अतिरिक्त माहिती: बायोविटा हे पिकाच्या चांगल्या विकास आणि उत्पादन क्षमतेसाठी एक आदर्श जैविक उत्पादन आहे
  • टिप्पणी: येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
संबंधित इतर उत्पादने
पावर ग्रो भूमिका - 10 किलो
पावर ग्रो भूमिका - 10 किलो
₹1199₹2000
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
₹2350₹2646
बायो कॉम्बि(1 किग्रॅ)
बायो कॉम्बि(1 किग्रॅ)
₹379₹395
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹650₹796
आयपीएल प्रिमीयम फॉस्टर (PSB) 4 किग्रॅ
आयपीएल प्रिमीयम फॉस्टर (PSB) 4 किग्रॅ
₹499₹535
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹699₹796
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
₹399₹560
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
₹239₹246
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
₹499₹850
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लीटर
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लीटर
₹1455₹1640
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹399₹455
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
₹250₹450
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 1 किग्रॅ
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 1 किग्रॅ
₹699₹900
बायर प्लानोफिक्स 100 मि.ली.
बायर प्लानोफिक्स 100 मि.ली.
₹99₹130
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹399₹520
सुमिटोमो होशी जीए 0.001% 1 लीटर
सुमिटोमो होशी जीए 0.001% 1 लीटर
₹650₹900
शटर (थायमेथोक्साम 75% एसजी) 100 ग्रॅम
शटर (थायमेथोक्साम 75% एसजी) 100 ग्रॅम
₹629₹790
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड 0.001%) 1 लीटर
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड 0.001%) 1 लीटर
₹649₹885
agrostar_promise