પાવરગ્રો
7 ખેડૂતો
હેલીઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 5 લિટર
₹3799₹5500
( 31% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:500 મિલી100 મિલી250 મિલી1 લિટર
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
પ્રશંસાપત્ર
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

5
7
0
0
0
0

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
કપાસ
રાસાયણિક તત્વ
પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી
પ્રમાણ
કપાસ (જીંડવાની ઈયળ) : ૪૦૦ -૬૦૦ મિલી/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
જીંડવાની ઈયળ
સુસંગતતા
મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા જંતુની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
વિશેષ માહિતી
એક સાથે અનેક જીવાતના નિયંત્રણ માટે અસરકારક
વિશેષ માહિતી
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise