ધાનુકા
1322 ખેડૂતો
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹399₹455
( 12% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.2
878
145
126
54
115

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
ડાંગર, ઘઉં, જવ, ટેપિઓકા, કપાસ, જૂટ, મગફળી, બીટ, વટાણા, ગુવાર ,કાકડી, રીંગણ, સફરજન, દ્રાક્ષ, , ગુલાબ, બોર, અખરોટ
રાસાયણિક તત્વ
કાર્બેન્ડાઝિમ 50% ડબલ્યુપી
પ્રમાણ
ડાંગર, ઘઉં, જ્યુટ, જવ બીજની સારવાર -2 ગ્રામ / કિલો બીજ; સ્પ્રે-ડાંગર-100-200 ગ્રામ / એકર; કપાસ -100 ગ્રામ / એકર; મગફળી, તમાકુ -90 ગ્રામ / એકર, બીટ -80 ગ્રામ / એકર, વટાણા -100 ગ્રામ / એકર; ગુવાર -140 ગ્રામ / એકર; કાકડી અને રીંગણ , દ્રાક્ષ, ચોળી -120 ગ્રામ / એકર; સફરજન -2.5 ગ્રામ / 10 લિટર / , અખરોટ -3 ગ્રામ / 10 લિટર / , ગુલાબ 1 ગ્રામ / 2 લિટર., બોર -10 ગ્રામ / 10 લિટર., મૂંગ -200 ગ્રામ / એકર.
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ ,ડ્રેનચિંગ ,બીજ માવજત
પરિણામકારકતા
ડાંગર- કરમોડી, ઘઉં: અંગારિયોં, જવ: ઢીલો અંગારિયોં, કપાસ: પાનના ટપકા, મગફળીમાં પાનના ટપકા, બીટ: પાનના ટપકા, ,ભૂકી છરો; વટાણા અને ગુવાર: ,ભૂકી છરો, કાકડી:,ભૂકી છરો બીટ: ,ભૂકી છરો, એન્થ્રેકનોઝ, રીંગણ: પાનના ટપકા, ફળનો સડો, સફરજન: સ્કેબ , દ્રાક્ષ: એન્થ્રેકનોઝ, ગુલાબ: ભૂકી છરો ,બોર :ભૂકી છારો , મરચી: ધરું કોહવારો, મગ - ભૂકી છારો, એન્થ્રેકનોઝ
સુસંગતતા
મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
અસરકારકતાના દિવસો
10 દિવસ
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
વિશેષ માહિતી
ભીનાશ તેમજ બીજની સારવાર માટે વાપરી શકાય છે
ખાસ નોંધ
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise