ધાનુકા
106 ખેડૂતો

વીટાવેક્સ પાવર (કાર્બોક્સિન + થાઈરમ ) 250 ગ્રામ

₹549₹576
( 5% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:10 ગ્રામ100 ગ્રામ
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.4
80
7
9
3
7

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
ઘઉં, સોયાબીન, કપાસ, મગફળી, તુવેર, બટેટા
રાસાયણિક તત્વ
કાર્બોક્સિન 37.5% + થાઈરમ 37.5 % ડબ્લ્યુ એસ
પ્રમાણ
ઘઉં, સોયાબીન અને મગફળી: 3 ગ્રામ / કિલો બીજ; કપાસ -3.5 ગ્રામ / કિલો બીજ; તુવેર -4 ગ્રામ / કિલો બીજ અને બટાટા -2.5 ગ્રામ / કિલો બીજ
વાપરવાની પદ્ધતિ
બીજ માવજત
પરિણામકારકતા
ઘઉં - ઢીલો અંગારિયોં બીજજન્ય અને વેહલું જમીન જન્ય રોગો; સોયાબીન-થડનો સડો, અન્ય ધરું રોગ; કપાસ-મૂળનો સડો, વિષાણુ જન્ય રોગ, મગફળી - થડનો કોહવારો, બીજ જન્ય , થડનો સડો; તુવેર- બીજ જન્ય સાદો, મૂળનો સડો થડનો સડો સુકારો, બટેટા: કાળા ધબ્બા.
સુસંગતતા
સ્ટીકર સાથે સુસંગત
અસરકારકતાના દિવસો
બીજ ઉપચાર હોવાથી કોઈ પ્રતીક્ષા અવધિ
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
વિશેષ માહિતી
મોટાભાગના બીજની માવજત માટે ઉપયોગી
ખાસ નોંધ
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise