સિન્જેન્ટા
237 ખેડૂતો

સિંજેન્ટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 9.3% + લેમ્બડેસીહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી) 80 મિલી

₹839₹889
( 6% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:200 મિલી
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.4
162
32
26
7
10

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક તત્વ
ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 9.3% + લેમ્બડેસીહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી
પ્રમાણ
ચણા :80 મિલી /એકર ,ટામેટાં 100 મિલી એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
ચણા : શીંગ ખાનારી ઈયળ ,ટામેટા : ઈયળ ,પાન કોરીયુ
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા જંતુનાશક અને ફૂગનાશક સાથે ભેળવી શકો છો
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે.
લાગુ પડતા પાકો
ચણા ,ટામેટાં
વિશેષ માહિતી
એમ્પ્લીગો એ એક વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમ જંતુનાશક છે, જે વિવિધ પાકો પર ઈયળ, જંતુઓ સામે ઉત્તમ અસરકારકતા ધરાવે છે. એમ્પ્લીગો ઇંડા, લાર્વા અને પુખ્ત વયના જંતુઓના જીવનના મોટા ભાગના તબક્કાઓ સામે નોકડાઉન પ્રવૃત્તિને સુનિશ્ચિત કરે છે, આમ તે આર્થિક નુકસાન ઘટાડે છે.
ખાસ નોંધ
અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટેના દિશાનિર્દેશો માટે હંમેશા પ્રોડક્ટ લેબલ્સ અને તેની સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
-18%
સિંજેન્ટા એમ્પ્લિગો (ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલે 9.3% + લેમ્બડા સિહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી) 200 મિલી
સિંજેન્ટા એમ્પ્લિગો (ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલે 9.3% + લેમ્બડા સિહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી) 200 મિલી
₹2019₹2459
-16%
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 80 મી.લી.
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 80 મી.લી.
₹253₹300
-29%
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 200 મિલી
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 200 મિલી
₹499₹700
-17%
બાયર સિપેલ (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 0.4% જીઆર) 4 કિ.ગ્રા
બાયર સિપેલ (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 0.4% જીઆર) 4 કિ.ગ્રા
₹800₹967
-17%
મહિન્દ્રા સરતાકૌર જીઆર (ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 0.4% જી.આર.) 4 કિગ્રા
મહિન્દ્રા સરતાકૌર જીઆર (ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 0.4% જી.આર.) 4 કિગ્રા
₹799₹967
-18%
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
₹929₹1130
-12%
રૈપીજેન જીઆર (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 0.4% જીઆર) 2 કિ.ગ્રા
રૈપીજેન જીઆર (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 0.4% જીઆર) 2 કિ.ગ્રા
₹389₹440
-21%
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
₹469₹597
-25%
રૈપીજેન (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5% એસસી ) 30 મિલી
રૈપીજેન (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5% એસસી ) 30 મિલી
₹399₹533
-12%
રૈપીજેન જીઆર (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 0.4% જીઆર) 4 કિ.ગ્રા
રૈપીજેન જીઆર (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 0.4% જીઆર) 4 કિ.ગ્રા
₹749₹848
agrostar_promise