સિન્જેન્ટા
120 ખેડૂતો
સિંજેન્ટા એમ્પ્લિગો (ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલે 9.3% + લેમ્બડા સિહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી) 500 મિલી
₹4879₹5159
( 5% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:80 મિલી
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.2
80
16
9
3
12

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક બંધારણ
ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 9.3% + લેમ્બડેસીહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી
માત્રા
80-100 એમએલ / એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
ઉપયોગીતા
શીંગની ઈયળ, જીંડવાની ઈયળ
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી ફૂગનાશકો સાથે સુસંગતતા
અસરનો સમયગાળો
15 દિવસ
વાપરવાની આવૃત્તિ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
કયા પાકમાં વપરાય છે
તુવેર, કપાસ
વધારાનું વર્ણન
જંતુના સંચાલન માટે ઉત્તમ ઉપાય
વિશેષ ટિપ્પણી
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
સિંજેન્ટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 9.3% + લેમ્બડેસીહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી) 80 મિલી
સિંજેન્ટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 9.3% + લેમ્બડેસીહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી) 80 મિલી
₹839₹889
ઇંડોફિલ એજન્ટ કેપ્સ્યુલ (લેમ્બડા સાયહાલોથ્રિન 4.9% સીએસ) 1 લિટર
ઇંડોફિલ એજન્ટ કેપ્સ્યુલ (લેમ્બડા સાયહાલોથ્રિન 4.9% સીએસ) 1 લિટર
₹689₹1224
મહિન્દ્રા સરતાકૌર જીઆર (ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 0.4% જી.આર.) 4 કિગ્રા
મહિન્દ્રા સરતાકૌર જીઆર (ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 0.4% જી.આર.) 4 કિગ્રા
₹799₹967
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
₹929₹1130
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 60 મિલી
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 60 મિલી
₹1049₹1097
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
₹469₹597
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 150 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 150 મિલી
₹1999₹2792
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 500 મી.લી.
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 500 મી.લી.
₹1509₹1600
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 200 મિલી
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 200 મિલી
₹499₹700
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 80 મિલી
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 80 મિલી
₹269₹295
agrostar_promise