એગ્રોસ્ટાર
13 ખેડૂતો

ઇમિડાએક્સ ( ઇમિડાક્લોપ્રિડ 18.5% + હેક્સાકોનાઝોલ 1.5% એફએસ) 500 મિલી

₹899₹1480
( 39% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:100 મિલી1 લિટર500 મિલી
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.4
9
2
1
0
1

મુખ્ય મુદ્દા:

ઉપયોગની રીત
બીજની માવજત: આ મિશ્રણ ફોર્મ્યુલેશનની યોગ્ય માત્રા અને બિયારણને બંધ મિશ્રણ ડ્રમ અથવા કોંક્રિટ મિક્સરમાં ભેળવીને કોઈપણ નાની માત્રામાં બિયારણને ખેતરમાં સરળતાથી માવજત કરી શકાય છે. જ્યાં સુધી દરેક દાણા ફોર્મ્યુલેશન સાથે એકસરખું કોટ ન થાય ત્યાં સુધી બીજને રોલ કરો. ઇમિડાક્લોપ્રિડ 18.5% + હેક્સાકોનાઝોલ 1.5% એફએસના જંતુનાશક + ફૂગનાશક સ્પેક્ટ્રમના ઑપ્ટિમાઇઝેશન માટે વિશિષ્ટ બીજ ડ્રેસિંગ કંપનીઓ દ્વારા વ્યવસાયિક ધોરણે બીજની માવજત કરી શકાય છે.
લાગુ પડતા પાકો
મગફળી, ઘઉં
રાસાયણિક તત્વ
ઇમિડાક્લોપ્રિડ 18.5% + હેક્સાકોનાઝોલ 1.5% એફએસ
પ્રમાણ
200 મિલી/100 કિગ્રા બીજ
વાપરવાની પદ્ધતિ
બીજ માવજત
પરિણામકારકતા
મગફળી: ઉધઈ, થ્રીપ્સ, લીલી પોપટી, મુંડા, ટિક્કા; ઘઉં: ઉધઈ,મોલો મસી, સ્મટ, કોલર રોટ, થડનો સડો અને ગેરુ.
પુનઃ વપરાશ
જીવાતના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે.
વિશેષ માહિતી
ઇમિડાક્લોપ્રિડ 18.5% + હેક્સાકોનાઝોલ 1.5% એફએસ એ જંતુનાશક + ફૂગનાશકનું સંયોજન છે જેનો ઉપયોગ જંતુનાશક જીવાતોના નિયંત્રણ માટે બીજ માવજત તરીકે થાય છે, જેમ કે ઉધઈ, થ્રીપ્સ, લીલી પોપટી, મુંડાઅને ઉધઈ મગફળીમાં ; ઘઉંમાં મોલો મસી, અને રોગો જેવા કે કોલર રોટ, થડનો સડો, ટિક્કાના અને ગેરુ જે મગફળીમાં અને ઘઉંમાં સ્મટ અને ગેરુ.
વિશેષ માહિતી
અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશા ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise