રેમીસાઇડ્સ
3 ખેડૂતો
રેમીસાઇડ્સ એગપ્રો 44 (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી ) 250 મિલી
₹199₹350
( 43% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
કપાસ
રાસાયણિક તત્વ
પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી
પ્રમાણ
છંટકાવ: 400-600 મિલી/એકર.
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
કપાસ: જીંડવા ની ઈયળ
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા જંતુનાશક અને ફૂગનાશક સાથે સુસંગત.
પુનઃ વપરાશ
જીવાતના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે.
વિશેષ માહિતી
એગપ્રો 44 એ નોન- સિસ્ટેમિક જંતુનાશક છે, જે ચુસીયા અને ચાવવા વાળી જીવાત સામે અસરકારક છે (ચાવવા અને ચુસીયા બંને પ્રકાર માટે ઉપયોગી).
ખાસ નોંધ
અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશા પ્રોડક્ટના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise