રેમીસાઇડ્સ
રેમીસાઇડ્સ ડેકોટેક (ક્લોરોથાલોનિલ 75%ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹425₹440
( 3% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
દ્રાક્ષ, મરચી, બટેટા, મગફળી, તરબૂચ, સફરજન,
રાસાયણિક તત્વ
ક્લોરોથાલોનિલ 75% ડબ્લ્યુપી
પ્રમાણ
મગફળી, બટાટા: 350-460 ગ્રામ/એકર; સફરજન, દ્રાક્ષ, ફ્લાવર, તરબૂજ : 2 ગ્રામ/લીટર; મરચી : 300 ગ્રામ/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
દ્રાક્ષ: તરછારો, કાલવર્ણ; બટેટા: આગતરો સુકારો, પાછતરો સુકારો; મગફળી: ટિક્કા, ગેરુ; મરચી: ફળનો સડો, તરબૂચ: તળછારો,પાનના ટપકા; ફ્લાવર: પાનના ટપકા;
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા જંતુનાશક સાથે સુસંગત.
પુનઃ વપરાશ
રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે.
વિશેષ માહિતી
ક્લોરોથાલોનિલ એ ફૂગનાશક છે તે ઘણા ફૂગ-જન્ય રોગો સામે અસરકારક છે બટેટા, મગફળી, દ્રાક્ષ અને મરચી જેવા પાકોમાં આગતરો અને પાછતરો સુકારો, ટિક્કા, ગેરુ, કાલવર્ણ, તરછારો અને ફળનો સડો
ખાસ નોંધ
અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશા પ્રોડક્ટના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise