સુમિતોમો
24 ખેડૂતો
ડૅન્ટોતોત્સુ (ક્લોથિઅનડિન) 100 ગ્રામ
₹1349₹1875
( 28% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.2
17
1
2
2
2

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક તત્વ
ક્લોથિઅનડિન 50% ડબ્લ્યુડીજી
પ્રમાણ
સ્પ્રે- કપાસ -લીલી પોપટી @ 12 -16 ગ્રામ / એકર, સફેદ ફ્લાય્સ -16 ગ્રામ -20 ગ્રામ / એકર, કપાસ-લીલી પોપટી , મોલો , થ્રિપ્સ, સફેદ માખી ડ્રેંચિંગ @ 80 ગ્રામ -100 ગ્રામ / એકર, શેરડી (માટીનો ખાડો) @ 100 ગ્રામ / એકર, ચા @ ગ્રામ / એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ અને ડ્રેન્ચિંગ (શેરડી અને કપાસ )
પરિણામકારકતા
(ડાંગર): કંટીના ચુસીયા; કપાસ: લીલી પોપટી , સફેદ માખી કપાસ, મોલો ,લીલી પોપટી , થ્રિપ્સ, સફેદ માખી શેરડી: ઉધઈ
સુસંગતતા
મોટાભાગના રાસાયણિક સાથે સુસંગત
અસરકારકતાના દિવસો
15 દિવસ
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
લાગુ પડતા પાકો
"ચોખા (ડાંગર), કપાસ (માટીનો ખાડો) શેરડી (માટીનો ખાડો), ચા
વિશેષ માહિતી
મૂળિયાઓ દ્વારા સરળતાથી શોષાય છે અને સારી ટ્રાન્સમિનેનર ક્રિયા છે.
ખાસ નોંધ
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (250 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (250 ગ્રામ)
₹2519₹3200
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (150 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (150 ગ્રામ)
₹1549₹1935
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4939₹6350
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
₹319₹405
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (60 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (60 ગ્રામ)
₹639₹780
5X પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિલો કોમ્બો ( 5 X 3 kg )
5X પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિલો કોમ્બો ( 5 X 3 kg )
₹1999₹3000
4X પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ કોમ્બો
4X પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ કોમ્બો
₹12999₹24000
કૂપર 1 (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ 50% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
કૂપર 1 (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ 50% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
₹549₹800
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)10 ગ્રામ
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)10 ગ્રામ
₹119₹150
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
₹4290₹4600
agrostar_promise