ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
ಫ್ಲೋರೋಫಿಕ್ಸ್ (250 ಗ್ರಾಂ)
250 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾ
₹390₹590
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೈಡ್ರೊಲೈಸೇಟ್ ಪೌಡರ್ 80% ಟಿಸಿ
  • ಪ್ರಮಾಣ: 25g/pump(15lit),250 gm /acre
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಿಂಪಡನೆ
  • ಪಟಲ: ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಬಹುತೇಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
  • ಪರಿಣಾಮದ ಅವಧಿ: 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: 2 ಬಾರಿ
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ . ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ ಕೈಪಿಡಿ ನೋಡಿ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
Tarplus Sheet 7*11 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹750₹1100
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 g)
₹4210₹6350
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (250 g)
₹2135₹3200
Tarplus Sheet 28*32 (Tadpatri) Black
₹4800₹7500
Tata Solubor - 250 g
₹135₹135
ಟಾಟಾ ಸೊಲ್ಯೂಬರ್ - 1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.
₹375₹425
Tarplus Sheet 30*40 (Tadpatri) Black
₹6400₹10000
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (250 g)
₹2135₹3200
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹300₹405
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
₹1060₹1601
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 1 ಕೆಜಿ
₹1060₹1601
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 100 gm
₹845₹1050
MP- Prokissan Grade (500 Gms)
₹700₹750
MH- Prokisan Grade 2 (500 Gms)
₹700₹730
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1400₹1713
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹475₹780
RJ TATA Solubor - 1 Kg
₹390₹425
DOW TRACER (Spinosad 45% SC) 7 ml
₹209₹216
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 250 ml
₹545₹550
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
ಸುಮಿತೊಮೋ ಹೋಷಿ ಜಿಎ 0.001% 500 ಮಿ.ಲಿ.
₹325₹480
RJ-Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (150 ಗ್ರಾಂ)
₹1400₹1935
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹575₹780
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 50 gm
₹425₹570
RJ Godrej Vipul Booster 1 Lt
₹475₹700
ಅವತಾರ (ಹೆಕ್ಸಾ 4% + ಜಿನೆಬ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹280₹329
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 500Gm
₹550₹560
Stelar (Giberellic Acid 0.001%) 1000 ml
₹480₹885
Godrej Vipul Booster 500 ml
₹248₹400
DOW MIRACULAN (Triacontanol 0.05% EC) 250 ML
₹217₹220
Shriram Saathi (0:52:34) 1 Kg
₹205₹240
RJ Godrej Vipul Booster 250 ml
₹150₹210
Econeem Plus 100 ml
₹230₹275
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹340₹467
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (30 ಗ್ರಾಂ)
₹300₹405
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಗ್ರೋಮೋರ್ 0:52:34 (1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.)
₹229₹280
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಗ್ರೋಮೋರ್ 19:19:19 (1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.)
₹139₹193
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (250 ಗ್ರಾಂ)
₹2135₹3200
Tarplus Sheet 18*27 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹3000₹4400
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 500 ಗ್ರಾಂ
₹620₹885
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹475₹696
MH DOW TRACER (Spinosad 45% SC) 75 ml
₹1600₹1855
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 Gms)
₹4210₹6350
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
BioVita(Ascophyllum nodosum) 1 Lt
₹850₹936
RJ Confidor Super (Imidacloprid 30.5 % SC) 250 ml
₹1260₹1560
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
₹620₹885
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
₹220₹225
Econeem Plus 250 ml
₹545₹662
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb 63%Wp (250 g)
₹160₹203
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 500 ml
₹325₹445
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
DOW MIRACULAN (Triacontanol 0.05% EC) 100 ML
₹77₹92
BioVita(Ascophyllum nodosum) 500 ml
₹460₹492
RJ- Prokissan Grade 2 (250 Gms)
₹360₹375
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
Tarplus Sheet 30*40 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹6400₹10000
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216
ಯುಪಿಎಲ್ ಎಸ್ಎಎಎಫ್ (ಸಾಫ್) ಕಾರ್ಬೆಂಡೆಜಿಮ್ 12% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ -500 ಗ್ರಾಂ
₹300₹383
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 250Gm
₹280₹300
MH TATA Solubor - 1 Kg
₹375₹398
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 250 ml
₹195₹275
ಅವತಾರ (ಹೆಕ್ಸಾ 4% + ಜಿನೆಬ) 500 ಗ್ರಾಂ
₹550₹618
ಪವರ್ ಜೆಲ್ - ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ (500 ಗ್ರಾಂ)
₹400₹650
Multiplex Pushti Chelated 10% Ca (250 g)
₹380₹385
ಕಾನ್ಸ್ಟಾ (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 40%) 40 ಗ್ರಾಂ
₹450₹620
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 11*15 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹1500₹2000
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 17*24 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹3100₹3500
MH Coromandel Gromor 19:19:19 (1 Kg)
₹139₹193
Stelar (Giberellic Acid 0.001%) 500 ml
₹250₹470
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹300₹405
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
Multiplex Pushti Chelated 10% Ca (100 g)
₹160₹170
Tarplus Sheet 28*32 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹5000₹7500
MP- Prokissan Grade (250 Gms)
₹360₹375
MH TATA Solubor - 250 g
₹135₹135
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 20*24 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹3500₹4500
Commando Rechargeable LED torch - CM007
₹1100₹1699
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 1012 (12*12)
₹3200₹5000
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 108 (12*8)
₹2900₹4500
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now